Profilering

Skilt design og profilering er en viktig del av en virksomhets visuelle identitet

Det er avgjørende å skape et skilt som fanger oppmerksomheten til publikum og gir et positivt inntrykk av virksomheten.

Skilt design omfatter valg av farger, fonter, grafikk og materialer. Disse elementene bør være i harmoni med virksomhetens merkevareidentitet og målgruppen som skal nås.

En viktig faktor i skilt design er lesbarhet. Skiltet må være lett å lese fra avstand og i ulike lysforhold. Det er også viktig å velge en passende størrelse og plassering av skiltet for å maksimere synligheten.

Profilering handler om å skape en helhetlig visuell identitet for virksomheten. Dette inkluderer bruk av logoer, farger og grafikk på alt fra skilt til markedsføringsmateriell og nettsider.

En vellykket profilering vil hjelpe virksomheten med å skille seg ut fra konkurrentene og bygge gjenkjennelse blant publikum. Det er også viktig å opprettholde en konsistent profilering over tid for å bygge troverdighet og tillit blant kundene.

Til slutt er det viktig å ta hensyn til lokale lover og regler når det gjelder skilt design og plassering. Mange byer og kommuner har spesifikke krav til størrelse, farger og materialer for skilt.

Ønsker du å bli kontaktet?

Det er ikke alltid lett å vite hva man skal spørre om eller hva trenger man hjelp til.

Senior Konsulting hjelper alle sine kunder med ideprosesser, utvikling av profiler og markedsprofilering for alle flater hele veien.