Vindusfolie

Fasadevinduer eller skillevegger i glass blir brukt til eksponering eller miljøskapende tiltak.

Fra printet folie med stor oppmerksomhet til skåren frost-folie med diskret innsynsvern.
Glass er meget godt egnet for montasje av de fleste folietyper.
Reglene om universell utforming stiller krav til merking av glassvegger for å hindre skade.